ร้านแบตเตอรี่ไม่แพง สาขานิคมบางปู นิคมบางปู ตำหรุ
ร้านแบตเตอรี่ไม่แพง สาขานิคมบางปู นิคมบางปู ตำหรุ
ที่อยู่ : 487/7 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์โทร : 064-2891717

เปิดให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น.