์N200
์N200
ราคา (บาท) : 5,150
Model : low-maintenance
JIS Type : 190H52
Plate (แผ่น) : 33
Ah (แอมป์) : 200

Dimension ขนาด(mm.)
กว้าง : 278
ยาว : 520
สูง : 268
รุ่นรถที่รองรับ : รถบัสปรับอากาศ,รถบรรทุกทั่วไป,เรือ

รุ่นรถที่รองรับ

Nissan Diesel, CWA
Mitsubishi Fuso

หมายเหตุ: ราคารวมหักซากและรวม Vat แล้ว